067 440 05 30

Про нас

Компанія ТОВ «КАПРО ОЙЛ» спеціалізується на виробництві рослинних жирів і олій, продуктивністю 300 т готової продукції на добу. Нові технології, власне виробництво та постійне підвищення якості продукції, дозволяють компанії випуск високоякісних та економічно вигідних жирів. В асортимент продукції входять замінники молочного жиру «КАПРОМІЛК», кондитерські жири «КАПРО-ЕКСТРА», кулінарні жири
«КАПРО», замінники какао-масла «КАПРОЛАД».

Компанія ООО «КАПРО ОЙЛ» виробляє та реалізує масложирову продукцію під торговою маркою «КАПРО».
Відкритий в 2002 році завод модифікованих жирів, перше в Україні підприємство
по глибокій переробці рослинних олій і модифікації жирів з використанням методів гідрогенізації та переетерифікації. Основний напрям діяльності – це випуск спеціалізованих жирів промислового призначення.
Першочергово підприємство входило в склад групи «Креатив групп»,
на сьогоднішній день компанія ООО «КАПРО ОЙЛ» з 2019 року продовжує традиції виробництва високоякісної продукції і задоволення запитів споживачів.

Існуюча на підприємстві ООО «КАПРО ОЙЛ» система контролю якості продукції, що виробляється, ще раз підтвердила безпомилкову роботу персоналу і особистий вклад кожного співробітника в спільну справу – забезпечення споживача високоякісною продукцією. Для цього на підприємстві встановлено передове сучасне лабораторне обладнання, найбільш сучасні методи контролю і використання європейських стандартів контролю. На вхідному контролі сировини проводяться до 27 критеріїв контролю і на кожному технологічному процесі до 30 точок контролю.

Впровадження системи менеджменту безпеки харчових продуктів

В жовтні 2019 року на ООО «КАПРО ОЙЛ», впровадження системи менеджменту безпеки харчових продуктів, було завершено проведенням аудиту міжнародної компанії

ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн», на відповідність вимогам міжнародного стандарту

ISO 22000:2005. Підприємство отримало міжнародний сертифікат за №102134H на відповідність вимогам стандарту. Створена на підприємстві Група НАССР проводить регулярні засідання «Днів якості», де аналізується та планується постійне вдосконалення системи менеджменту безпеки харчових продуктів.

В червні 2021 року отримали сертифікат № 20210013F/1 на відповідність системи харчової безпечності FSSC 22000.

ТОВ «Центр сертифікації «ХАЛЯЛЬ»», на основі проведеної комплексної перевірки виробництва продукції, щодо відповідності вимогам стандарту «ХАЛЯЛЬ», підтвердив відповідність сертифікатом № 666/2021/07-12.

 

 

Керівництво компанії ООО «КАПРО ОЙЛ» проводить політику в області системи менеджменту безпеки харчових продуктів на наступних принципах:

  • Чітка відповідність продукції, що випускається, міжнародним і національним вимогам.
  • Задоволення споживачів шляхом вивчення їх вимог та аналізу досягнутої задоволеності на постійній основі.
  • Розширення асортименту продукції, що випускається за рахунок використання новітніх технологій – для найбільш повного задоволення наших споживачів.
  • Розвиток і поглиблення партнерських відносин між підприємством і постачальниками, з врахуванням важливості їх ролі в забезпеченні якості продукції, що виробляється.
  • Забезпечення санітарно – гігієнічних умов виробничих приміщень та обладнання, що необхідні для виробництва якісної і безпечної продукції.
  • Забезпечення, планування та проведення заходів по удосконаленню професійних якостей, майстерності співробітників підприємства на основі безперервного процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
  • Залучення працівників підприємства в процеси забезпечення високої якості виробництва з використанням мотиваційних механізмів і підтримка гармонічного психологічного клімату в колективі.
  • Своєчасне виявлення і попередження небажаних проблем і помилок, шляхом проведення аналізу причин їх виникнення із зазначенням відповідних коригуючих і попереджувальних дій.
  • Постійний аналіз і покращення результативності системи менеджменту безпеки харчових продуктів.